Aliaxis jest jednym z największych koncernów międzynarodowych branży instalacyjno-budowlanej. Skupia firmy, które produkują i dystrybuują materiały z tworzyw sztucznych w segmencie instalacji dla budownictwa, uzbrajania terenów w sieci gazowe, wodne i kanali-

zacyjne oraz produkty dla przemysłu. Wyroby firm wchodzących w skład grupy Aliaxis przeznaczone są dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, obiektów handlowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

 Aliaxis obecnie skupia 88 firm działających w 37 krajach świata. Spośród tych firm aż 65 to zakłady produkcyjne. Przynależność do koncernu Aliaxis daje możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku w zakresie

wprowadzania nowych produktów, a także poszukiwanie niestandardowych rozwiązań dotyczących systemów instalacyjnych.

Więcej informacji dotyczących koncernu prezentujemy w folderze korporacyjnym:
Polecamy serwis internetowy koncernu: www.aliaxis.com