Siedziba firmy

Adres siedziby:

Nicoll Polska Sp. z o.o.

Ul. Energetyczna 6
56-400 Oleśnica

Adres korespondencyjny biura:

Nicoll Polska Sp. z o.o.

Spalice, ul. Warszawska 7
56-400 Oleśnica

Biuro:

biuro@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 600
fax: +48 71 39 95 601

Regionalni Koordynatorzy ds. Inwestycji i Sprzedaży

REGION I

dolnośląskie, opolskie

REGION III

lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

REGION V

pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie

Krzysztof Pytel
Regionalny Koordynator ds. Inwestycji i Sprzedaży

krzysztof.pytel@nicoll.pl

kom.: +48 601 764 070

Sebastian Śledź
Regionalny Koordynator ds. Inwestycji i Sprzedaży

sebastian.sledz@nicoll.pl

kom.: +48 605 265 786

Dariusz Littwic
Regionalny Koordynator ds. Inwestycji i Sprzedaży

dariusz.littwic@nicoll.pl

kom.: +48 605 662 470

REGION II

śląskie, małopolskie

REGION IV

łódzkie, mazowieckie, podlaskie

REGION VI

zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie

Tomasz Niechciał
Regionalny Koordynator ds. Inwestycji i Sprzedaży

tomasz.niechcial@nicoll.pl

kom.: +48 605 261 168

Tomasz Janczyk
Regionalny Koordynator ds. Inwestycji i Sprzedaży

tomasz.janczyk@nicoll.pl

kom.: +48 601 764 071

Arkadiusz Iwanow
Regionalny Koordynator ds. Inwestycji i Sprzedaży

arkadiusz.iwanow@nicoll.pl

kom.: +48 605 662 478

Zapytania/Oferty/Wyceny

Łukasz Rybiałek
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży/Deputy Commercial Manager

lukasz.rybialek@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 625

fax: +48 71 39 95 621

kom.: +48 605 662 474

Artur Ostrowski
Koordynator ds. Sprzedaży i Inwestycji

artur.ostrowski@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 626

fax: +48 71 39 95 621

kom.: +48 605 421 649

Eksport

Rafał Krzeszowski
Menedżer ds. Eksportu/Export Manager

rafal.krzeszowski@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 655

fax: +48 71 39 95 651

kom.: +48 605 662 472

Zamówienia i dostawy

Agnieszka Obiegła
Manager ds. Logistyki/ Logistics Manager

agnieszka.obiegla@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 676

fax: +48 71 39 95 671

kom.: +48 605 265 783

Radosław Jankowski

Specjalista ds. Logistyki

radoslaw.jankowski@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 675

kom.: +48 605 662 480

Marcin Stoparczyk
Specjalista ds. Eksportu i Logistyki

marcin.stoparczyk@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 674

kom.: +48 605 662 480

Karolina Kotwa
Specjalista ds. Logistyki

karolina.kotwa@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 673

kom.: +48 605 662 480

Badania i Rozwój Rynku

Agnieszka Kubczak

Menedżer ds. Rozwoju

Businness Development Manager

agnieszka.kubczak@nicoll.pl

tel. +48 71 39 95 630

kom: +48 605 662 475

Joanna Sakowska

Specjalista ds. Marki i Badań Rynku

Business Development Specialist

joanna.sakowska@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 632

kom.: +48 601 857 539

Inwestycje i Specyfikacje

Rafał Jankowski
Dyrektor ds. Inwestycji i Specyfikacji

Projects & Specification Manager

rafal.jankowski@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 622

fax: +48 71 39 95 621

 

 

Tomasz Janczyk

Doradztwo techniczne ds.
systemy kanalizacji wewnętrznej

tomasz.janczyk@nicoll.pl

 

kom.: +48 601 764 071

Piotr Mikołajczyk

Menedżer Produktu i Specyfikacji


piotr.mikolajczyk@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 600

kom.: +48 605 662 473

Produkcja

Jerzy Iwański
Dyrektor Produkcji

Production Manager

jerzy.iwanski@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 660

fax: +48 71 31 43 059

Piotr Pamuła
Menedżer ds. Zakupów i Planowania Produkcji

Purchasing & Planning Manager

piotr.pamula@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 695

kom.: +48 605 409 412

Księgowość

Wiesława Sęk
Główny Księgowy

wieslawa.sek@nicoll.pl

tel.: +48 71 39 95 640

fax: +48 71 39 95 641

Dyrekcja

Krzysztof Oparski
Dyrektor Generalny

Managing Director

krzysztof.oparski@nicoll.pl

Adam Kulik
Dyrektor Sprzedaży

Commercial Manager

adam.kulik@nicoll.pl

Tomasz Ignaszak
Dyrektor Operacyjny

Operations Director

tomasz.ignaszak@nicoll.pl

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000013868,
Kapitał podstawowy 47 734 000 PLN, REGON 471220811, NIP PL 725-10-21-629.