Warunki korzystania z serwisu

1. NICOLL POLSKA Sp. z o.o. (dawniej POLIPLAST Sp. z o.o.) z siedzibą w Oleśnicy (56-400), ul. Energetyczna 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013868, NIP 725-10-21-629, kapitał zakładowy w wysokości 47 714 000,00 PLN.

2. NICOLL POLSKA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. NICOLL POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za

ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te materiały. Podjęcie jakichkolwiek decyzji powinno poprzedzić skierowanie zapytania do NICOLL POLSKA Sp. z o.o.. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko NICOLL POLSKA Sp. z o.o., w tym jakichkolwiek roszczeń o zawarcie lub wykonanie umowy.

3. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów,

jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody NICOLL POLSKA Sp. z o.o., jest zabronione.

4. Materiały zawarte na niniejszej stronie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie wcelach niekomercyjnych i tylko na własne potrzeby. NICOLL POLSKA Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.

5. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z niniejszej strony internetowej, wymaga uzyskania zgody na piśmie NICOLL POLSKA Sp. z o.o.

Przez użycie materiałów w celach komercyjnych rozumie się każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowania, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub w części.

6. NICOLL POLSKA Sp. z o.o. nie zezwala na prezentowanie niniejszej strony internetowej na innej witrynie internetowej.

7. NICOLL POLSKA Sp. z o.o. oraz Administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron umieszczonych pod linkami wskazanymi na niniejszej stronie, ani nie gwarantują ich aktualności.